Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề trí tuệ thực hành trong tâm lý động vật và tâm lý trẻ em, chức năng của các ký hiệu trong sự phát triển các quá trình tâm lý cấp cao, các thao tác ký hiệu và sự tổ chức các quá trình tâm lý, phân tích các thao tác ký hiệu của trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.