Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh" góp phần làm sáng rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!