Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 1

Cuốn sách "Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh" với kết cấu gồm 2 phần, nội dung cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm, bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!