Ebook Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Ebook Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đạo đức Hồ Chí Minh và văn hóa ứng xử; đạo đức Hồ Chí Minh và triết học ứng dụng; một số kiến giải của Hồ Chí Minh về triết học văn hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!