Ebook Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Phần 1

Cuốn "Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành sẽ cung cấp cho bạn đọc ngân hàng bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Toán THPT có chất lượng theo đúng chương trình toán THPT. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.