Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Điều hành du lịch và quản lý lữ hành: Phần 1

Nội dung của Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Điều hành du lịch và quản lý lữ hành được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày một số đơn vị năng lực về: Xây dựng một lịch trình cơ bản; chuẩn bị thông tin chương trình du lịch để giới thiệu với khách hàng; thông tin và tham vấn khách hàng liên quan đến việc mua và sử dụng chương trình du lịch trọn gói; tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt chỗ;….và nhiều đơn vị năng lực khác. Mời các bạn cùng tham khảo.