Ebook Thực hành Bản đồ và đo vẽ địa phương: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thực hành bản đồ và đo vẽ địa phương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương; Vẽ bản đồ giáo khoa; Vật liệu và sử dụng dụng cụ vẽ bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.