Ebook Thực hành Bản đồ và đo vẽ địa phương: Phần 1

Tài liệu "Thực hành bản đồ và đo vẽ địa phương" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thực hành bản đồ; Cơ sở toán học bản đồ; Tỉ lệ bản đồ - xác định khoảng cách và diện tích trên bản đồ; Số hiệu bản đồ và ghép mảnh; Kí hiệu và các phương pháp biểu hiện bản đồ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.