Ebook Thi công nhà cao tầng: Phần 1

"Thi công nhà cao tầng” là một tác phẩm tổng kết một cách có hệ thống kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời giới thiệu vắn tắt tình hình và kĩ thuật tiên tiến của nước ngoài về thi công nhà cao tầng. Đặc biệt, sách chú trọng tổng kết các kĩ thuật mới, công nghệ mới và thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong các năm gần đây. Đây là cuốn sách ứng dụng khoa học kĩ thuật, thi công xây dựng có nội dung rất thiết thực và phong phú. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 4 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo.