Ebook Thể loại và phương pháp giải bài tập tự luận và trắc nghiệm hóa 11 (Đại cương - Vô cơ): Phần 2

Các bài tập và phương pháp giải bài tập trong cuốn "Thể loại và phương pháp giải bài tập tự luận và trắc nghiệm hóa 11 (Đại cương - Vô cơ)" đều rất phong phú, dễ hiểu, đảm bảo chính xác và khoa học. Cuốn sách giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hóa học lớp 11.