Ebook Thể loại và phương pháp giải bài tập tự luận và trắc nghiệm hóa 11 (Đại cương - Vô cơ): Phần 1

Cuốn sách "Thể loại và phương pháp giải bài tập tự luận và trắc nghiệm hóa 11 (Đại cương - Vô cơ)" do Dương Hoàng Giang biên soạn giới thiệu 422 bài tập hóa học lớp 121, gồm các thể loại bài tập hóa học tự luận và trắc nghiệm khách quan. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.