Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những liệu pháp tâm lý cơ bản, ứng dụng trong lâm sàng các ca tâm bệnh trẻ em và người lớn, hiến kế tự phòng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.