Ebook Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học): Phần 1

Cuốn sách "Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)" được biên soạn nhằm khích lệ, khơi dậy động lực mạnh mẽ cho các bạn thanh thiếu niên đang ở trong giai đoạn quan trọng trên con đường trưởng thành có thể xác định được mục tiêu, phương hướng đúng đắn của cuộc đời, kiên trì và không lùi bước trước mọi khó khăn, thất bại.