Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management)" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn nội dung về khen thưởng cho các nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực; các mối liên hệ giữa người lao động - ban quản lý và nâng cao sự an toàn - sức khỏe;... Mời các bạn cùng tham khảo!