Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management): Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management)" sẽ giới thiệu đến bạn nội dung về quản trị nguồn nhân lực và môi trường; tiếp cận nguồn nhân lực; hoạch định và liên kết nguồn nhân lực; phân tích và thiết kế công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!