Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

Cuốn sách "Nhà nước và pháp luật" có cấu trúc gồm 15 chương trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung 8 chương đầu tiên. Mời các bạn tham khảo.