Ebook Luận giải văn học và triết học: Phần 2

Luận giải văn học và triết học - Phần 2 cung cấp cho bạn đọc một số nội dung liên quan về: Văn học nước Pháp, thơ Baudelaire, một nhà văn tả thực - Guy De Maupassant, cái nghĩa chết (bình luận tiểu thuyết), triết học là gì? Descartes - tổ triết học nước pháp, tư tưởng Keyserling, Phật giáo lược khảo, Khổng giáo luận, văn minh luận, Đông Á - Tây Âu hai văn minh có thể dung hòa được không? đẹp là gì? bàn phiếm về văn hóa Đông Tây.