Ebook Kỹ thuật dạy tiếng Anh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật dạy tiếng Anh" gồm 3 chương cuối, trình bày nội dung về: Chương V - Dạy đọc (Teaching reading); Chương VI - Dạy viết (Teaching writing); Chương VII - Dạy tiếng Anh bằng Media (Teaching English with media);... Mời các bạn cùng tham khảo!