Ebook Kiểm tra Tiếng Anh 9: Phần 1

Cuốn sách "Kiểm tra Tiếng Anh 9" giới thiệu tới người đọc các bài kiểm tra tham khảo 15 phút, 1 tiết, học kỳ. Ngoài ra sách còn có các đề thi học kỳ I, học kỳ II, các đề thi tuyển sinh lớp 10 của các năm 2007 đến năm 2013. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.