Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" trình bày về Đất nước ta giàu nêu lên các tài nguyên trên mặt và trong lòng đất. Những kiến thức nêu trên hầu hết được trình bày thông qua các câu chuyện để các em học sinh tiếp thu được dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo!