Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

Cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" giới thiệu với các em học sinh, các bạn đọc về đặc điểm thiên nhiên đất nước Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm 2 nội dung chính sau: Non xanh nước biếc nói về đặc điểm địa hình, núi non sông ngòi, đồng bằng, đảo và quần đảo; Đất nước ta đẹp giới thiệu về các điểm du lịch, tài nguyên du lịch nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo!