Ebook Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản: Phần 2 - Diệp Quang Ban

Nối tiếp nội dung của phần 2 cuốn sách "Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo của văn bản" , phần 2 trình bày các nội dung của 5 chương cuối (từ chương 8 đến chương 13) và phần phụ lục bao gồm: Mạch lạc trong văn bản, liên kết trong tiếng Việt, cấu tạo của đoạn văn, cấu trúc nghĩa và bố cục của văn bản, một số loại văn bản thường dùng, rút ngắn văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.