Ebook Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Phần 1

Trẻ em là giai đoạn học, tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để phát triển nhân cách, do đó cần giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ để trẻ có nhận thức đúng và có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết những điều nên làm và không nên làm,… Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách “Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non” sau đây. Trong phần này sẽ trình bày về đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mầm non và giáo dục giá trị sống cho trẻ mầm non. Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích để có thể phục vụ cho việc nghiên cứu cũng như phục vụ công việc giáo dục trẻ.