Bài giảng Vi xử lý - Chương 4: Các chức năng họ 8051

Bài giảng Vi xử lý - Chương 4: Các chức năng họ 8051. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: timer; các thanh ghi của timer; điều khiển các bộ định thời; các chế độ định thời; port nối tiếp; thanh ghi điều khiển port nối tiếp SCON; tốc độ baud cho port nối tiếp; interrupt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!