Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT: Phần 1 - PGS.TS. Mai Văn Muôn, TS. Nguyễn Đăng Chiêu

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT nhằm trang bị những kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao. Trên cơ sở hiểu biết đó, các sinh viên và huấn luyện viên sẽ vận dụng những kiến thức cơ bản của phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao để nghiên cứu, thực nghiệm, đánh giá và ứng dụng cho việc phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao, nhằm nâng cao giáo dục thể chất, trình độ tập luyện và thành tích thể thao cho các vận động viên. Phần 1 bài giảng gồm nội dung chương 1, chương 2.