Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C- ThS. Đặng Đình Phương

Bài giảng "Nhập môn lập trình: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C- ThS. Đặng Đình Phương" giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C, bộ từ vựng của C, cấu trúc chương trình C và một số ví dụ minh họa.