Bài giảng Nhập môn lập trình: Các khái niệm cơ bản về lập trình - ThS. Đặng Đình Phương

Bài giảng "Nhập môn lập trình: Các khái niệm cơ bản về lập trình - ThS. Đặng Đình Phương" giới thiệu một số khái niệm cơ bản lập trình, các tính chất của thuật toán và các bước xây dựng chương trình cùng một số bài tập ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.