Bài giảng Máy xây dựng đại cương

Bài giảng Máy xây dựng đại cương trình bày khái niệm chung, phân loại máy xây dựng; máy nâng - vận chuyển, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy làm đất, máy và thiết bị gia công nền móng, máy và thiết bị thi công chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.