Bài giảng Khí hậu học: Chương 3

Bài giảng Khí hậu học - Chương 3: Bức xạ và khí hậu. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Photon và các thành phần vi lượng, bản chất của bức xạ điện từ, mô tả năng lượng bức xạ, định luật phát xạ vật đen của Planck, sự hấp thụ và phát xạ có chọn lọc do các chất khí trong khí quyển,… Mời các bạn cùng tham khảo.