• Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương mở đầu" trình bày khái quát về vật liệu xây dựng; cát xây dựng; sản phẩm đá, các loại gạch đất sét nung; trụ điện bê tông ly tâm ứng suất trước; cọc rỗng bê tông tiền áp; phân loại vật liệu bê tông; vai trò của vật liệu bê tông.

   31 p hdu 29/06/2021 25 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông" trình bày khái niệm và phân loại bêtông; thành phần cấp phối bêtông; nguyên liệu chế tạo bêtông; các tính chất của hỗn hợp bêtông và bêtông; các phương pháp tính cấp phối bêtông.

   65 p hdu 29/06/2021 28 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên" tìm hiểu khái niệm vật liệu đá thiên nhiên; phân loại vật liệu đá thiên nhiên; một số tính chất cơ lý của vật liệu đá thiên nhiên; các nguyên nhân gây ra phá hoạt và các biện pháp bảo vệ vật liệu đá thiên nhiên.

   34 p hdu 29/06/2021 26 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng" được biên soạn giúp các bạn nắm kiến thức về các tính chất vật lý của vật liệu xây dựng; các tính chất cơ học của vật liệu xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hdu 29/06/2021 27 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm chất kết dính vô cơ; chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí; chất kết dính vô cơ rắn trong nước.

   75 p hdu 29/06/2021 25 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng" trình bày khái niệm và phân loại vữa xây dựng; phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa.

   30 p hdu 29/06/2021 25 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép – Chương 2: Các tính chất cơ lý của vật liệu

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép – Chương 2: Các tính chất cơ lý của vật liệu

  'Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép – Chương 2: Các tính chất cơ lý của vật liệu' tìm hiểu các tính năng cơ lý của vật liệu bê tông; cách phân loại cốt thép, các tính năng cơ, lý của vật liệu thép; các yếu tố tạo nên lực dính giữa bê tông và cốt thép, các nhân tố ảnh hưởng, các biện pháp tăng lực dính, sự làm việc chung giữa bê tông và...

   49 p hdu 27/05/2021 60 0

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép – Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép – Chương 1: Mở đầu

  'Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép – Chương 1: Mở đầu' được biên soạn nhằm trình bày các nội dung chính của học phần kết cấu bê tông cốt thép; giới thiệu khái quát về bê tông, cốt thép và bê tông cốt thép; phân loại bê tông cốt thép; ưu, nhược điểm và cách khắc phục nhược điểm của bê tông cốt thép.

   10 p hdu 27/05/2021 57 0

 • Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng rỗng bằng phương pháp mô phỏng số

  Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng rỗng bằng phương pháp mô phỏng số

  Bài viết này xây dựng mô hình số để nghiên cứu hiệu suất thủy động lực học của kết cấu đê chắn sóng rỗng dựa trên công cụ mô phỏng động lực học chất lỏng (CFD). Mô hình số sẽ được ứng dụng để phân tích hiệu quả giảm sóng và mức độ tiêu tán năng lượng sóng của đê chắn sóng kết cấu rỗng với nhiều dạng sóng khác nhau. Kết...

   8 p hdu 27/05/2021 29 0

 • Tính toán kết cấu công trình chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - đất nền

  Tính toán kết cấu công trình chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - đất nền

  Bài viết trình đưa ra một mô hình mới trong phân tích kết cấu công trình chịu tải trọng động đất bằng phương pháp lịch sử thời gian. Gia tốc đồ của một trận động đất thực Elcentro (1940) được sử dụng để phân tích động trực tiếp ứng xử của kết cấu.

   5 p hdu 27/05/2021 25 0

 • Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để dự đoán ứng xử bê tông trong thí nghiệm nén một trục

  Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để dự đoán ứng xử bê tông trong thí nghiệm nén một trục

  Bài viết đề xuất sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để dự đoán cường độ chịu nén của bê tông từ các thành phần cấp phối khác nhau thông qua bộ dữ liệu nén mẫu thực nghiệm. Giá trị cường độ ghi nhận sau quá trình xấp xỉ sẽ làm thông số đầu vào cho hàm mục tiêu LIT được bài báo đề xuất. Giải thuật tiến hóa di truyền (GA) được...

   7 p hdu 27/05/2021 31 0

 • Chi phí dự phòng và một số phương pháp xác định chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng

  Chi phí dự phòng và một số phương pháp xác định chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng

  Bài viết khảo cứu các phương pháp xác định chi phí dự phòng truyền thống và phi truyền thống trên thế giới, chỉ ra rằng Việt Nam đang áp dụng một cách tiếp cận có cải tiến trong việc xác định chi phí dự phòng cho các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

   7 p hdu 27/05/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số