• Ebook Lý luận xã hội học - Jean-Claude Passerron

  Ebook Lý luận xã hội học - Jean-Claude Passerron

  Ebook Lý luận xã hội học trình bày các chương mở đầu, đặt vấn đề, lý luận xã hội học - hình thức lý luận con thoi, các thuật ngữ lý thuyết tức thì - tiểu thuật ngữ và sự hỗn mang, lịch sử và xã hội học, Hégel hay vị hành khách âm thầm và các chương khác. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành xã hội học và công tác xã hội.

   358 p hdu 08/10/2016 462 5

 • Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xã hội học là một khoa học, khái niệm và đối tượng nghiên cứu, lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển, sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền, bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới, bản sắc giới - vai trò giới. Mời các...

   219 p hdu 11/05/2019 430 2

 • Ebook Nhập môn Xã hội học - ThS. Trần Tuấn Phát

  Ebook Nhập môn Xã hội học - ThS. Trần Tuấn Phát

  Mục tiêu của môn học nhằm giúp học viên hiểu và nắm bắt được, nghiên cứu được một cách khoa học những con người trong mối tương quan với những người khác ; nhận thức và giải quyết các vấn đề về xã hội và cá nhân con người một cách khoa học; xác định một cách khoa học về sự kiện con người “sống chung” với nhau; biết phân tích...

   112 p hdu 08/10/2016 411 5

 • Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Xã hội học về giới" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới và giáo dục, giới và lao động, giới và quản lý, giới và sức khỏe, quan hệ giới trong gia đình, phương pháp nghiên cứu xã hội học về giới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   191 p hdu 11/05/2019 375 2

 • Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay - Bùi Thế Cường

  Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay - Bùi Thế Cường

  Cuốn sách này góp phần trình bày những quan niệm liên quan đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển. Nêu lên 18 quan điểm lý luận, đồng thời cố gắng làm rõ rằng những quan điểm ấy có mối liên quan mật thiết đến định hướng tư tưởng và sau đó đến việc triển khai chính sách cụ thể.

   124 p hdu 31/01/2018 372 1

 • Ebook Luận về xã hội học nguyên thủy - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Luận về xã hội học nguyên thủy - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Luận về xã hội học nguyên thủy do hai dịch giả Vũ Xuân Ba và Ngô Bằng Lâm dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của tác giả Robert Lowie. Trong sách này, tác giả trình bày cái nhìn chức năng luận của mình dựa trên cơ sở phê phán những môn đồ cực đoan của trường phái Morgan. Qua đó chủ trương sử dụng sử tính và chức năng luận vào xử lý những...

   602 p hdu 17/04/2018 359 1

 • Ebook Một số lý thuyết Công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - GS.TS. Juliane Sagebiel, ThS. Ngân Nguyễn-Meyer (chủ biên tập )

  Ebook Một số lý thuyết Công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - GS.TS. Juliane Sagebiel, ThS. Ngân Nguyễn-Meyer (chủ biên tập )

  Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 trình bày nội dung hành động chuyên nghiệp trong CTXH, những kiến thức cần thiết để đạt được mức độ chuyên nghiệp trong hành động, nhiệm vụ của chuyên ngành CTXH cũng như cấp độ hoạt động của CTXH; giới thiệu hai lý thuyết CTXH tiêu biểu của Đức; thảo luận giới hạn và tác...

   63 p hdu 08/10/2016 352 2

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương: Giới và Kinh tế

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương: Giới và Kinh tế

  Nội dung ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương: Giới và Kinh tế trình bày những khái niệm kinh tế cơ bản, những khái niệm giới cơ bản, cách thức tương tác của kinh tế và giới, thị trường, cầu và cung và giải thích tầm quan trọng của giới đối với kinh tế.

   44 p hdu 31/01/2018 324 1

 • Tài liệu hướng dẫn Thành lập nhóm kinh doanh: Nâng cao vị thế của phụ nữ và nam giới trong cộng đồng - Tổ chức Lao động quốc tế

  Tài liệu hướng dẫn Thành lập nhóm kinh doanh: Nâng cao vị thế của phụ nữ và nam giới trong cộng đồng - Tổ chức Lao động quốc tế

  Tài liệu hướng dẫn “Thành lập nhóm kinh doanh” là một công cụ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ vượt qua những việc thúc đẩy các lợi thế của hoạt động theo nhóm. Tài liệu này cung cấp cho người đọc khái niệm về nhóm kinh doanh, các loại hoạt động kinh doanh mà các thành viên trong nhóm có thể cùng nhau thực hiện, cách thức tổ chức và...

   112 p hdu 31/01/2018 320 1

 • Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức của phần "Nhập môn xã hội học kinh tế" bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học kinh tế; sự ra đời của xã hội học kinh tế, tiếp cận thể chế trong xã hội học kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p hdu 07/10/2016 319 4

 • Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

  Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan" do TS. Lê Thị Thanh Hương làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức về xã hội dân sự hay xã hội công dân, xã hội dân sự ở Malaysia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p hdu 21/03/2017 318 4

 • Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học xã hội

  Ebook Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học xã hội

  Eook tập trung vào phát hiện, đánh giá và phân tích các tác động xã hội vùng của việc phát triển khu công nghiệp tới cộng đồng dân cư ở các địa phương xung quanh khu công nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước Đông Á về tác động xã hội vùng của khu công nghiệp. Sau đây là phần 1 của ebook.

   68 p hdu 07/10/2016 318 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số