• Ebook Gold B2 First (Coursebook)

  Ebook Gold B2 First (Coursebook)

  Ebook Gold B2 First New Edition in the Gold series is a well-established exam preparation course that combines carefully graded exam preparation with thorough language and skills development. The new edition preparing students for B2 First has been improved in response to teacher feedback: 50% of the content is new with many new readings and listening, and all new visuals; there are 12 units rather than 14; the difficulty level for reading and...

   202 p hdu 28/09/2022 2 0

 • Ebook Gold First (Teacher's book)

  Ebook Gold First (Teacher's book)

  Ebook Gold First New Edition Teacher's Book provides: step-by-step guidance on how to use Gold in a blended classroom; full teaching notes with answer key, and seperate audio script section; plenty of ideas for warmer, extension and alternative activities; easy-to-use cross-references to additional practice in other components; two photocopiable worksheets with teaching notes for each unit;...

   194 p hdu 28/09/2022 2 0

 • Ebook Gold First (Coursebook)

  Ebook Gold First (Coursebook)

  Ebook Gold first provides: content tailored to the 2015 exam specifications; fast-paced syllabus with comprehensive exam coverage; stimulating discussion-rich topics; strong focus on vocabulary and chunks of language; extensive writing support including full reference with sample answers;...

   209 p hdu 28/09/2022 2 0

 • Ebook Gold First (Exam maximiser with key)

  Ebook Gold First (Exam maximiser with key)

  Ebook Gold first Exam Maximiser: recycles and reviews the coursebook grammar and vocabulary; provides exam practice in exam format with strategies and guidance; includes one complete practice test for timed practice in the run-up to the exam; contains additional Useful Language section; content tailored to the 2015 exam specifications;...

   162 p hdu 28/09/2022 2 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX) - Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX) - Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 1 này...

   218 p hdu 23/09/2022 9 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX) - Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX) - Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này...

   216 p hdu 23/09/2022 9 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 1 này trình bày về...

   164 p hdu 23/09/2022 8 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 2 này trình bày về...

   136 p hdu 23/09/2022 7 0

 • Ebook Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức cộng đồng; Môi trường pháp luật và những vấn đề thường gặp; Tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p hdu 23/09/2022 8 0

 • Ebook Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường năng lực phát triển thị trường cho các tổ chức cộng đồng; Phát triển câu lạc bộ sinh kế cộng đồng; Hướng dẫn kinh doanh nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   140 p hdu 23/09/2022 10 0

 • Ebook Phương pháp giáo dục Montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ: Phần 1

  Ebook Phương pháp giáo dục Montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ: Phần 1

  Phương pháp Montessori được đánh giá là phương pháp giáo dục tiên tiến, khoa học và hoàn thiện nhất thế giới hiện nay. Ở Việt Nam, ngày càng nhiều trường Mon, lớp Mon được mở cùng với đó là ngày càng nhiều cha mẹ quan tâm tìm hiểu phương pháp này. Cuốn sách Phương pháp giáo dục Montessori thời kì nhạy cảm của trẻ giới thiệu đầy đủ quá trình...

   130 p hdu 23/09/2022 8 0

 • Ebook Phương pháp giáo dục Montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ: Phần 2

  Ebook Phương pháp giáo dục Montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ: Phần 2

  Thời kì nhạy cảm không chỉ là giai đoạn quan trọng cho việc học tập của trẻ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển tâm hồn và tính cách của chúng. Do vậy, các bậc phụ huynh nên tôn trọng những hành động mà tự nhiên đã ban tặng cho trẻ, đồng thời đưa ra những định hướng cần thiết, giúp trẻ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Mời các bạn...

   68 p hdu 23/09/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số