• Ebook Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng: Phần 1 – Lê Văn Khoa (chủ biên)

  Ebook Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng: Phần 1 – Lê Văn Khoa (chủ biên)

  Phần 1 của cuốn sách “Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng” trình bày các nội dung: Chuẩn bị mẫu đất phân tích, một số dung dịch thường dùng trong phân tích đất, các phương pháp phân tích hóa lí dùng trong phân tích đất,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   196 p hdu 11/11/2022 18 0

 • Ebook Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng: Phần 2 – Lê Văn Khoa (chủ biên)

  Ebook Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng: Phần 2 – Lê Văn Khoa (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Phương pháp phân tích đất nước phân bón cây trồng” trình bày các nội dung của phần II – Phân tích nước, phần 3 – Phân tích phân khoáng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành khoa học tự nhiên dùng làm tư liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   108 p hdu 11/11/2022 15 0

 • Ebook Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. NGuyễn Văn Dung

  Ebook Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. NGuyễn Văn Dung

  "Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng" giới thiệu tới người đọc hai phương pháp tưới tiết kiệm nước có thể áp dụng ở những nơi nguồn nước khan hiếm, phương pháp tưới ngầm thủ công cho cây trồng cạn và phương pháp tưới tiết kiệm nước trong thâm canh lúa. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của phần - Nước trong đất và...

   28 p hdu 11/11/2022 17 0

 • Ebook Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. NGuyễn Văn Dung

  Ebook Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. NGuyễn Văn Dung

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Độ ẩm đất và tưới nước hợp lý cho cây trồng", phần 2 trình bày các nội dung: Các đại lượng đặc trưng ẩm của đất, tưới nước cho cây trồng cạn cho cây trồng, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên hệ thống thâm canh lúa SRI (System of rice intensification). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hdu 11/11/2022 18 0

 • Ebook Phương pháp chọn giống cây trồng: Phần 1 – NXB Lao động

  Ebook Phương pháp chọn giống cây trồng: Phần 1 – NXB Lao động

  “Phương pháp chọn giống cây trồng” trình bày các kỹ thuật chọn và tạo giống cây trồng nhằm giúp nhà nông có thêm các hiểu biết cần thiết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại cây thích hợp cho năng suất cao. Phần 1 trình bày các nội dung: Lịch sử chọn tạo giống cây trồng, lai giống, các phương thức chọn giống. Mời các bạn cùng tham...

   86 p hdu 11/11/2022 18 0

 • Ebook Phương pháp chọn giống cây trồng: Phần 2 – NXB Lao động

  Ebook Phương pháp chọn giống cây trồng: Phần 2 – NXB Lao động

  Phần 2 cuốn sách “Phương pháp chọn giống cây trồng” nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của phần – Kỹ thuật sản suất hạt giống bao gồm các nội dung: Sản suất giống là gì, bảo tồn gen, nguyên nhân gây thoái hóa giống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p hdu 11/11/2022 17 0

 • Ebook Đại thắng mùa xuân (Sự kiện - Hỏi và Đáp): Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Đại thắng mùa xuân (Sự kiện - Hỏi và Đáp): Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Đại thắng mùa xuân (Sự kiện - Hỏi và Đáp): Phần 1 giới thiệu những diễn biến lịch sử về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đặc biệt là ba chiến dịch lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh.

   136 p hdu 11/11/2022 25 0

 • Ebook Đại thắng mùa xuân (Sự kiện - Hỏi và Đáp): Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Đại thắng mùa xuân (Sự kiện - Hỏi và Đáp): Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Đại thắng mùa xuân (Sự kiện - Hỏi và Đáp): Phần 2 trình bày những sự kiện và con số liên quan; một số văn kiện Đảng về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ Hiệp định Pari tới khi kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh.

   142 p hdu 11/11/2022 28 0

 • Ebook Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Sách tham khảo): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Sách tham khảo): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Sách tham khảo)', phần 2 trình bày các nội dung của chương 2 - Từ thất thủ Phước Long đến phòng tuyến Phan Giang, chương 3 - Từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích...

   224 p hdu 11/11/2022 22 0

 • Ebook Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Sách tham khảo): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (Sách tham khảo): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Cuốn sách "Về đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn" được biên soạn dựa trên cơ sở tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép về về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi hiệp định Paris năm 1973 được ký kết đến khi kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn...

   136 p hdu 11/11/2022 21 0

 • Ebook 575 giống cây trồng nông nghiệp mới: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook 575 giống cây trồng nông nghiệp mới: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên thế giới cũng như trong nước khẳng định giống cây trồng là một nhân tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản suất nông nghiệp. Cuốn sách "575 giống cây trồng nông nghiệp mới" giới thiệu tới người 575 giống cây trồng nông nghiệp đã được khảo nghiệm, kiểm tra đánh giá giống trên cả...

   198 p hdu 11/11/2022 18 0

 • Ebook 575 giống cây trồng nông nghiệp mới: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook 575 giống cây trồng nông nghiệp mới: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "575 giống cây trồng nông nghiệp mới", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số giống cây trồng nông nghiệp mới đã được khảo nghiệm như: Các giống lạc, giống cây đậu tương, các giống mía, các giống cacao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p hdu 11/11/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số