• Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 1) - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 1) - NXB Giáo dục

  Ebook "Cơ sở văn hóa Việt Nam" gồm 6 chương và phần kết luận. Sau đây là phần 1 của ebook trình bày nội dung của 3 chương đầu: chương 1 văn hóa học và văn hóa Việt Nam, chương 2 văn hóa nhận thức, chương 3 văn hóa tổ chức đời sống tập thể.

   125 p hdu 28/09/2022 2 0

 • Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook "Cơ sở văn hóa Việt Nam" gồm 6 chương và phần kết luận. Sau đây là phần 2 của ebook trình bày nội dung của 3 chương cuối và phần kết luận: chương 4 văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, chương 5 văn hóa ứng xử với môi trường và tự nhiên, chương 6 văn hóa ứng xử với môi trường và xã hội, kết luận văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến...

   211 p hdu 28/09/2022 3 0

 • Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 1

  Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nhập môn tâm lý học xã hội, nhân cách - sự hình thành và phát triển nhân cách, nhóm và tâm lý nhóm nhỏ, tâm lý và giáo dục gia đình, tâm lý tập thể, nhóm lớn, tâm lý đám đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 2

  Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giao tiếp xã hội, tâm lý học xã hội trong công tác quản lý, tâm lý học xã hội trong kinh doanh thương mại, tâm lý học xã hội trong kinh doanh du lịch, tâm lý học xã hội trong giảng dạy và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Lịch sử tâm lý học - PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

  Ebook Lịch sử tâm lý học - PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

  Cuốn tài liệu "Lịch sử tâm lý học" do PGS.TS. Võ Thị Minh Chí biên soạn có nội dung trình bày về: sự phát triển các tri thức tâm lý học trong khuôn khổ học thuyết về tâm hồn; sự phát triển của tâm lý học trong khuôn khổ học thuyết triết học về ý thức; tâm lý học phát triển như là một khoa học về ý thức trong giai đoạn trước khi hình thành...

   247 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 1 - Nguyễn Hữu Lam

  Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 1 - Nguyễn Hữu Lam

  Phần 1 của tài liệu "Hành vi tổ chức (Organizational behavior)" trình bày những nội dung về: giới thiệu hành vi tổ chức; những cơ sở của hành vi cá nhân; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc; động viên; những cơ sở của hành vi nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   186 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 2 - Nguyễn Hữu Lam

  Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 2 - Nguyễn Hữu Lam

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hành vi tổ chức (Organizational behavior)" tiếp tục trình bày những nội dung về: hành vi trong nhóm và xung đột; thông tin; thông tin trong các nhóm và thông tin trong tổ chức; văn hóa tổ chức; đổi mới và phát triển tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   213 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 1 - Trần Đình Tuấn

  Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 1 - Trần Đình Tuấn

  Phần 1 của tài liệu "Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình" có nội dung trình bày về: những trường phái tham vấn tâm lý cá nhân; quá trình tham vấn tâm lý; các giai đoạn của quá trình tham vấn tâm lý; tham vấn tâm lý trong những trường hợp đặc biệt; tham vấn tâm lý và công tác xã hội với trẻ em nhiễm HIV/AIDS; nhu cầu và vấn nạn của gia đình;... Mời...

   156 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 2 - Trần Đình Tuấn

  Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 2 - Trần Đình Tuấn

  Phần 2 của tài liệu "Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình" có nội dung trình bày về: các trường phái chính trong tham vấn tâm lý gia đình như phái cấu trúc gia đình, phái truyền thông, phái hành vi, phái thực nghiệm, phái giải pháp; tham vấn tâm lý với gia đình Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm về tham vấn tâm lý và công tác xã hội;... Mời các bạn cùng tham...

   163 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của Khoa học tổ chức - PGS. TS. Nguyễn Bá Dương

  Ebook Những vấn đề cơ bản của Khoa học tổ chức - PGS. TS. Nguyễn Bá Dương

  Cuốn sách Những vấn đề cơ bản về Khoa học tổ chức gồm các nội dung chính như: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học tổ chức; con người trong tổ chức; tổ chức là khái niệm trung tâm của khoa học tổ chức; các thành tố cơ bản của tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Tâm lý học nghệ thuật - L.X.Vưgotxki

  Ebook Tâm lý học nghệ thuật - L.X.Vưgotxki

  Tài liệu "Tâm lý học nghệ thuật" có nội dung trình bày về: vấn đề tâm lý học nghệ thuật; nghệ thuật như một sự nhận thức; nghệ thuật như một sự thủ pháp; nghệ thuật và phân tâm học; phân tích phản ứng thẩm mỹ; bi kịch về Hăm lét, hoàng tử Đan Mạch; nghệ thuật như là Catacxit; nghệ thuật và cuộc sống;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   311 p hdu 28/09/2022 1 0

 • Ebook Nghiên cứu về quá trình phát triển con người - John C.Cavanaugh, Robert V.Kail

  Ebook Nghiên cứu về quá trình phát triển con người - John C.Cavanaugh, Robert V.Kail

  "Nghiên cứu về quá trình phát triển con người" là bộ sách dành cho sinh viên theo học các khóa trình khoa học về sự phát triển Tâm - sinh lý con người (cá nhân) trong xã hội hiện đại, qua đó cũng khẳng định chính con người tạo ra vận mệnh của chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   647 p hdu 28/09/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số