• Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 2 - Jean Jacques Rousseau

  Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 2 - Jean Jacques Rousseau

  Toàn bộ cuốn sách "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" được chia làm 4 quyển với 48 chương. Mục đích chính của tác giả là “tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính dáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người và có chăng những luật pháp đúng với nghĩa chân thực của nó”. Mời các bạn cùng...

   114 p hdu 28/09/2022 9 0

 • Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 1 - Jean Jacques Rousseau

  Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 1 - Jean Jacques Rousseau

  "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn nhan đề “Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị” của Jean Jacques Rousseau, xuất bản năm 1762. Cuốn sách chỉ ra định hướng xây dựng xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, là một trong những động lực tư tưởng dẫn đến cuộc...

   86 p hdu 28/09/2022 8 0

 • Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của ebook được nối tiếp phần 1, "Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo)" cung cấp những thông tin về nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam.

   85 p hdu 28/09/2022 7 0

 • Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1

  "Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1" trình bày khái lược về quyền con người; luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền.

   77 p hdu 28/09/2022 7 0

 • Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Phần 1

  Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Phần 1

  Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Tài liệu này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu...

   96 p hdu 28/09/2022 5 0

 • Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Phần 2

  Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, tài liệu Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ luật Lao động: Phần 2 sẽ tiếp tục gồm có những nội dung chính sau: Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Bộ luật Lao động 2002; Bộ luật lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012). Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p hdu 28/09/2022 3 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p hdu 28/09/2022 6 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tập thể sản xuất và kinh doanh, quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p hdu 28/09/2022 7 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Cuốn sách Quản trị nguồn nhân lực được PGS.TS. Trần Kim Dung biên soạn nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan tâm. Sách gồm có 12 chương, phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung từ chương 1 đến chương 6: Giới...

   201 p hdu 28/09/2022 7 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của ebook gồm có những nội dung chính sau: Đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động, quản trị nguồn nhân lực quốc tế, đánh giá kết quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   296 p hdu 28/09/2022 6 0

 • Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I: Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 2

  Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I: Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 2

  Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I): Phần 2 trình bày các nội dung về trắc nghiệm Wais, trắc nghiệm hình phức hợp Rey, trắc nghiệm khuôn hình tiếp diễn chuẩn và trắc nghiệm năng lực trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p hdu 28/09/2022 5 0

 • Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I: Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 1

  Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I: Những trắc nghiệm về trí tuệ): Phần 1

  Ebook Những trắc nghiệm tâm lý (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung về trắc nghiệm vẽ hình lập phương xếp theo hình bậc thang, trắc nghiệm trí tuệ đa năng, các trắc nghiệm trí tuệ của Wechsler, trắc nghiệm Wisc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p hdu 28/09/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số