• Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 3 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 3 - GV Nguyễn Xuân Long

  Tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS thuộc chương 3 bài giảng Tâm lý học 2 do GV Nguyễn Xuân Long biên soạn có nội dung trình bày về vị trí - ý nghĩa của lứa tuổi thiếu niên trong quá trình phát triển tâm lý trẻ, điều kiện phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh THCS, hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ, hoạt động giao tiếp của lứa tuổi...

   20 p hdu 22/04/2019 92 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 6 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 6 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 6: Tâm lý học giáo dục giới thiệu đến người học các kiến thức về: Đạo đức và hành vi đạo đức, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đức, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. Tham khảo bài giảng để nắm nội dung cụ thể hơn.

   12 p hdu 22/04/2019 71 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 2 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 2 - GV Nguyễn Xuân Long

  Chương 2 Tâm lý học lứa tuổi thuộc bài giảng Tâm lý học 2 do GV Nguyễn Xuân Long biên soạn có nội dung trình bày về: những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của học sinh tiểu học, đặc điểm về môi trường sống và hoạt động, những đặc điểm tâm lý đặc trưng ở học sinh tiểu học.

   13 p hdu 22/04/2019 89 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 1 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 1 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 1 có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Trình bày nội dung cụ thể về: Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em, sự phân chia giai đoạn phát triển tâm lý bài giảng sẽ là tài liệu...

   30 p hdu 22/04/2019 74 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 7 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 7 - GV Nguyễn Xuân Long

  Chương 7: Tâm lý học nhân cách người thầy giáo thuộc bài giảng Tâm lý học 2 do GV Nguyễn Xuân Long biên soạn có kết cấu nội dung trình bày về sự cần thiết trau dồi nhân cách người thầy giáo, đặc điểm lao động của người thầy giáo, cấu trúc nhân cách người thầy giáo, phẩm chất của người thầy giáo, năng lực của người thầy giáo, sự hình...

   14 p hdu 22/04/2019 63 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 5 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 5 - GV Nguyễn Xuân Long

  Trình bày về Tâm lý dạy học, chương 5 của Bài giảng Tâm lý học 2 sẽ giới thiệu đến người học các kiến thức về giới thiệu một số thuyết về tâm lý học dạy học, khái niệm hoạt động dạy, sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo, dạy học và sự phát triển trí tuệ.

   37 p hdu 22/04/2019 80 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 8 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 8 - GV Nguyễn Xuân Long

  Chương 8 của bài giảng Tâm lý học 2 có nội dung trình bày về hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài. Với nội dung giới thiệu về khái niệm chung của hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, hành động và thao tác lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, loại hình, hình thái và mức độ hoạt động lời nói...

   36 p hdu 22/04/2019 70 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 4 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 4 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 4: Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT có nội dung trình bày về đặc điểm của hoạt động học tập, đặc điểm của sự phát triển trí tuệ, những đặc điểm nhân cách chủ yếu, hoạt động lao động và sự lựa chọn nghề, một số vấn đề giáo dục.

   15 p hdu 22/04/2019 70 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 9 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 9 - GV Nguyễn Xuân Long

  Nối tiếp chương 9, chương 9 của bài giảng Tâm lý học 2 sẽ giới thiệu đến người học các kiến thức về đặc trưng và quy luật của hoạt động giảng dạy ngoại ngữ khái niệm chung về hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, đặc trưng của hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, một số quy luật của quá trình nắm vững ngoại ngữ. Tham khảo bài giảng để...

   27 p hdu 22/04/2019 72 0

 • Chuyên đề: Một số vấn đề về tâm lý học quản lý và việc áp dụng tâm lý học quản lý trong quản lý hành chính nhà nước ở trường Mầm non

  Chuyên đề: Một số vấn đề về tâm lý học quản lý và việc áp dụng tâm lý học quản lý trong quản lý hành chính nhà nước ở trường Mầm non

  Cấu trúc của chuyên đề gồm 4 phần: khái quát về tâm lý học và tâm lý quản lý, một số hiện tượng tâm lý xã hội trong quản lý giáo dục, nhân cách người cán bộ quản lý – hiệu trưởng trường mầm non và phong cách lãnh đạo, quản lý và vấn đề uy tín của hiệu trưởng mầm non. Mời các bạn tham khảo!

   72 p hdu 23/12/2018 82 0

 • Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết đề cập các biện pháp kích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đó là các nhóm biện pháp liên quan đến tổ chức, quản lý của nhà trường, đến giảng viên và bản thân sinh viên.

   9 p hdu 31/10/2018 94 1

 • Phân tích đặc điểm tâm lý xã hội của học sinh THPT có hành vi bạo lực học đường - Nguyễn Bá Đạt

  Phân tích đặc điểm tâm lý xã hội của học sinh THPT có hành vi bạo lực học đường - Nguyễn Bá Đạt

  Bài viết này dựa trên những kết quả nghiên cứu thu được từ cuộc khảo sát về thực trạng bạo lực học đường ở học sinh trung học phổ thông (THPT) trong năm học 2011 – 2012 ở Nghệ An, ngoại thành Hà Nội và Vĩnh Phúc. Từ những kết quả nghiên cứu định lượng và định tính, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ tương...

   16 p hdu 31/10/2018 101 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số