• Bài giảng môn Toán lớp 1 (Tập 1) – Số 10

  Bài giảng môn Toán lớp 1 (Tập 1) – Số 10

  Bài giảng môn Toán lớp 1 (Tập 1) – Số 10 là tư liệu tham khảo dành cho giáo viên, phục vụ công tác biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy.

   21 p hdu 24/06/2020 17 0

 • Ebook Tiếng Việt 1 – Ngữ âm, cách ghi và đọc tiếng Việt (Sách cho học sinh quyển 2)

  Ebook Tiếng Việt 1 – Ngữ âm, cách ghi và đọc tiếng Việt (Sách cho học sinh quyển 2)

  Ebook Tiếng Việt 1 – Ngữ âm, cách ghi và đọc tiếng Việt (Sách cho học sinh quyển 2) trình bày các bài học: vần gồm âm đệm, âm chính và âm cuối; nguyên âm đôi. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.

   18 p hdu 28/04/2020 102 0

 • Ebook Tiếng Việt 1 – Ngữ âm, cách ghi và đọc tiếng Việt (Sách cho học sinh quyển 1)

  Ebook Tiếng Việt 1 – Ngữ âm, cách ghi và đọc tiếng Việt (Sách cho học sinh quyển 1)

  Ebook Tiếng Việt 1 – Ngữ âm, cách ghi và đọc tiếng Việt (Sách cho học sinh quyển 1) với các bài học ba thao tác ngữ âm tiếng Việt; tiếng khác thanh; vần chỉ có âm chính; luật chính tả; vần gồm âm đệm và âm chính; vần gồm âm chính và âm cuối.

   21 p hdu 28/04/2020 103 0

 • Bài giảng Thủ công 2 - Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời

  Bài giảng Thủ công 2 - Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 2 bài 3: Gấp máy bay đuôi rời thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 2 bài 3: Gấp máy bay đuôi rời trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

   8 p hdu 20/09/2019 232 0

 • Bài giảng Toán lớp 4 - Chương 2 (Bài 3: Chia một tích cho một số)

  Bài giảng Toán lớp 4 - Chương 2 (Bài 3: Chia một tích cho một số)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số trình bày bằng Slide rất sống động với các...

   21 p hdu 20/09/2019 190 0

 • Bài giảng Toán 4 - Chương 4 (Bài 3: Hình thoi)

  Bài giảng Toán 4 - Chương 4 (Bài 3: Hình thoi)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh...

   12 p hdu 20/09/2019 187 0

 • Bài giảng Toán 4 - Chương 2 (Bài 3: Thương có chữ số 0)

  Bài giảng Toán 4 - Chương 2 (Bài 3: Thương có chữ số 0)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

   15 p hdu 20/09/2019 189 0

 • Bài giảng Toán lớp 3: Bài 1 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

  Bài giảng Toán lớp 3: Bài 1 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

  Bài 1 "Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số" thuộc bài giảng điện tử Toán lớp 3 được thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hdu 20/09/2019 175 0

 • Bài giảng Thủ công 3 - Bài 13: Đan hoa chữ thập đơn

  Bài giảng Thủ công 3 - Bài 13: Đan hoa chữ thập đơn

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 3 bài 13: Đan hoa chữ thập đơn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 3 bài 13: Đan hoa chữ thập đơn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

   53 p hdu 20/09/2019 210 0

 • Bài giảng Thủ công 3 - Bài 15: Làm đồng hồ để bàn

  Bài giảng Thủ công 3 - Bài 15: Làm đồng hồ để bàn

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 3 bài 15: Làm đồng hồ để bàn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 3 bài 15: Làm đồng hồ để bàn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

   20 p hdu 20/09/2019 180 0

 • Bài giảng Kỹ thuật 5 - Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Bài giảng Kỹ thuật 5 - Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Kỹ thuật 5 bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Kỹ thuật 5 bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình...

   21 p hdu 20/09/2019 195 0

 • Bài giảng điện tử Toán mầm non 2

  Bài giảng điện tử Toán mầm non 2

  Bài giảng làm quen toán của trẻ mầm non. Chủ đề: Tổ ấm gia đình. Hoạt động: Bé chơi với hình khối - ôn khối cầu, khối trụ, khối chữ nhật, khối vuông. Lứa tuổi: Trẻ 5 tuổi. Thời gian: 25 phút.

   8 p hdu 20/09/2019 133 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số