• Ebook University physics (13th): Part 1

  Ebook University physics (13th): Part 1

  Ebook University physics (13th): Part 1 presents the following content: Units, Physical Quantities, and Vectors; Motion Along a Straight Line; Motion in Two or Three Dimensions; Newton’s Laws of Motion; Applying Newton’s Laws; Work and Kinetic Energy; Potential Energy and Energy Conservation; Momentum, Impulse, and Collisions; Rotation of Rigid Bodies;...

   712 p hdu 04/07/2022 18 0

 • Ebook University physics (13th): Part 2

  Ebook University physics (13th): Part 2

  Ebook University physics (13th): Part 1 presents the following content: Electric Charge and Electric Field; Gauss’s Law; Electric Potential; Capacitance and Dielectrics; Current, Resistance, and Electromotive Force; Direct-Current Circuits;...

   886 p hdu 04/07/2022 18 0

 • Giáo trình Nhiệt học - PGS.TS. Nguyễn Huy Sinh

  Giáo trình Nhiệt học - PGS.TS. Nguyễn Huy Sinh

  Giáo trình Nhiệt học gồm 8 chương, trình bày các nội dung về nhiệt độ, nhiệt lượng và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, các hiện tượng truyền động học trong chất khí, nguyên lý thứ II nhiệt động lực học Entropy, khí thực và hơi, chất lỏng và sự chuyển pha.

   219 p hdu 27/06/2022 23 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2

  Phần 2 giáo trình sau đây là nội dung phần “Truyền nhiệt”. Nội dung phần này gồm có 4 chương, nghiên cứu về các quy luật phân bố nhiệt độ và trao đổi nhiệt trong không gian và theo thời gian giữa các vật có nhiệt độ khác nhau. Phần “Bài tập” có nhiều mức độ khác nhau, có thể dùng cho các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và cũng có thể...

   81 p hdu 27/06/2022 21 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật do 2 tác giả Phạm Hữu Tân và Trần Hồng Hà của Trường ĐH Hàng Hải biên soạn. Tài liệu được biên soạn dựa trên cơ sở của nội dung giảng dạy cho môn học Nhiệt kỹ thuật đã được thẩm định của hội đồng chuyên ngành Máy tàu biển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đã được Bộ Giao thông vận tải và Bộ...

   87 p hdu 27/06/2022 19 0

 • Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tinh thể, những khái niệm, tính chất, đặc trưng cơ bản của vật liệu bán dẫn; phân loại vật liệu bán dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   204 p hdu 27/06/2022 19 0

 • Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Các bán dẫn nguyên tố, bán dẫn hợp chất AIIIBV, bán dẫn hợp chất AIBVI, các bán dẫn hợp chất vô cơ khác, bán dẫn vô định hình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p hdu 27/06/2022 19 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 2

  Giáo trình Quang học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Quang học tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng phân cực ánh sáng; Sự tán sắc ánh sáng; Sự tán xạ ánh sáng; Quang điện từ; Các hiệu ứng quang lượng tử; Laser và quang học phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p hdu 27/06/2022 15 0

 • Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học: Phần 1

  Giáo trình Quang học này được soạn để dùng cho sinh viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có được mở rộng để sinh viên có tài liệu tham khảo một cách thấu đáo. Nội dung Giáo trình phần 1 gồm các phần sau: Quang hình học; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   122 p hdu 27/06/2022 18 0

 • Giáo trình Lý luận giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Lý luận giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Lý luận giáo dục được biên soạn nhằm giúp sinh viên các ngành sư phạm nắm vững lý thuyết về quá trình giáo dục, bước đầu hình thành hệ thống kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, để có thể làm tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong tương lai. Giáo trình gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những vấn...

   58 p hdu 27/06/2022 18 0

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1 - Dương Thiệu Thống

  Ebook Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1 - Dương Thiệu Thống

  Phần 1 cuốn sách Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục trình bày các nội dung: Một số khái niệm căn bản trong nghiên cứu, trình bày các bảng biểu và đồ thị thống kê, các đo lường khuynh hướng định tâm, các số đo lường tính biến thiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hdu 27/06/2022 21 0

 • Ebook Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 2 - Dương Thiệu Thống

  Ebook Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 2 - Dương Thiệu Thống

  Phần 2 cuốn sách Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục trình bày các nội dung: Phân bố chuẩn và điểm tiêu chuẩn Z, tương quan nhị biến, hồi quy tuyến tính và sự tương quan, vấn đề "trúng" và "trật" trong giá trị tiên đoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p hdu 27/06/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số