• Giáo trình Môi trường và con người: Phần 2 - Nguyễn Xuân Cự

  Giáo trình Môi trường và con người: Phần 2 - Nguyễn Xuân Cự

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Môi trường và con người phần 2 cung cấp một số kiến thức về tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p hdu 07/10/2022 97 0

 • Giáo trình Môi trường và con người: Phần 1 - Nguyễn Xuân Cự

  Giáo trình Môi trường và con người: Phần 1 - Nguyễn Xuân Cự

  Giáo trình Môi trường và con người phần 1 cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản; các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường; dân số và môi trường; nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hdu 07/10/2022 107 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung liên quan đến xử lý chất thải rắn nguy hại, nguồn gốc và đặc tính các chất thải nguy hại, nguyên tắc chung về quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hdu 27/06/2022 139 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bãi chôn chất thải rắn nguy hại, thu hồi và tái chế chất thải rắn nguy hại, một số ví dụ ứng dụng xử lý chất thải rắn nguy hại tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p hdu 27/06/2022 172 0

 • Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 – PGD.TS Nguyễn Văn Phước

  Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 – PGD.TS Nguyễn Văn Phước

  Giáo trình "Quản lý và xử lý chất thải rắn" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành môi trường những kiến thức cơ bản về quản lý vàcác công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị, phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm về chất thải rắn, nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất của chất thải rắn, thống thu gom...

   185 p hdu 27/06/2022 124 0

 • Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 2 – PGD.TS Nguyễn Văn Phước

  Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 2 – PGD.TS Nguyễn Văn Phước

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý và xử lý chất thải rắn", phần 2 trình bày các nội dung: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ (compost) từ rác đô thị, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt, bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, danh mục các từ viết tắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p hdu 27/06/2022 123 0

 • Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Phần 1

  Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Phần 1

  Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Phần 1 sẽ mang đến một số khái niệm, tổng quan về hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị, nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất của chất thải rắn đô thị, quản lý chất thải rắn đô thị tại nguồn, hệ thống thu gom chất thải rắn. Để nắm nội dung mời...

   60 p hdu 27/06/2022 115 0

 • Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Phần 2

  Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Phần 2

  Giáo trình Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu: Phần 2 tiếp tục trình bày quá trình trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn đô thị, công nghệ tái chế chất thải, công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị, bãi chôn lấp hợp vệ sinh,. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p hdu 27/06/2022 127 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và công tác thanh kiểm tra môi trường; Quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p hdu 25/06/2022 104 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p hdu 25/06/2022 108 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS Đặng Văn Minh (chủ biên)

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS Đặng Văn Minh (chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Đánh giá tác động môi trường" cung cấp đến người học những nội dung như: Đánh giá môi trường chiến lược, phương pháp nhận dạng và đánh giá các tác động môi trường, quản lý và giám sát các tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   72 p hdu 25/06/2022 97 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS Đặng Văn Minh (chủ biên)

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS Đặng Văn Minh (chủ biên)

  Giáo trình này phục vụ cho việc giảng dạy môn Đánh giá tác động môi trường thuộc chuyên ngành Khoa học Môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan ở bậc đại học. Nội dung chính trong giáo trình này bao gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 sau đây sẽ trình bày 3 chương đầu tiên với các nội dung như: Giới thiệu chung về đánh giá...

   77 p hdu 25/06/2022 109 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu