• Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường - PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường do PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh chủ biên biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh tế học môi trường, quản lý học môi trường xem xét trên góc độ kinh tế.

   308 p hdu 10/07/2018 275 2

 • Bài giảng Kinh tế quản lý khai thác vùng ven biển

  Bài giảng Kinh tế quản lý khai thác vùng ven biển

  Bài giảng Kinh tế quản lý khai thác vùng ven biển trình bày các kiến thức cơ bản về quản lý khai thác vùng ven biển, các khái niệm cơ bản về kinh tế, đánh giá dự án, phân tích kinh tế, nguyên tắc cơ bản của phân tích chi phí - lợi ích, định lượng và đánh giá chi phí và lợi ích, các chỉ tiêu về hiệu ích và các cách xác định,... Mời các bạn tham...

   257 p hdu 10/07/2018 252 1

 • Bài giảng Dấu chân sinh thái

  Bài giảng Dấu chân sinh thái

  Nội dung bài giảng "Dấu chân sinh thái" của tiến sĩ Lê Quốc Tuấn trình bày về cách con người phụ thuộc vào thiên nhiên, trao đổi năng lượng và vật chất từ môi trường, sử dụng năng lượng từ môi trường tập hợp các vùng đất tạo năng suất sinh thái, đất mang năng lượng, đất sử dụng, đất nông trại và đất rừng, dấu chân vận chuyển, dấu...

   46 p hdu 29/06/2018 294 1

 • Giáo trình Điều tra thủy văn và môi trường

  Giáo trình Điều tra thủy văn và môi trường

  Giáo trình Điều tra thủy văn và môi trường trình bày các kiến thức cơ bản về điều tra thủy văn và môi trường, các phương pháp điều thủy văn môi trường, điều tra thủy văn phục vụ quy hoạch sử dụng nguồn nước một khu vực, lưu vực sông, điều tra thủy văn - môi trường phục vụ đánh giá và xây dựng hồ chứa, điều tra thủy văn vùng sông...

   109 p hdu 29/06/2018 233 1

 • Giáo trình Mô hình toán thủy văn

  Giáo trình Mô hình toán thủy văn

  Giáo trình Mô hình toán thủy văn có cấu trúc gồm 5 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình toán thủy văn, mô hình mưa – dòng chảy, mô hình ngẫu nhiên, mô hình toán mạng lưới sông, mô hình chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p hdu 29/06/2018 285 1

 • Giáo trình Ô nhiễm môi trường - Biện Văn Tranh

  Giáo trình Ô nhiễm môi trường - Biện Văn Tranh

  Giáo trình "Ô nhiễm môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   177 p hdu 29/06/2018 247 1

 • Ebook Độc học, môi trường và sức khỏe con người - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Độc học, môi trường và sức khỏe con người - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung của ebook được thể hiện qua 6 chương: Chương 1 - Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người; Chương 2 - Các dạng độc chất; Chương 3 - Sự hấp thụ, phân bố và đào thải; Chương 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính; Chương 5 - Đánh giá độ an toàn; Chương 6 - Đánh giá nguy cơ của độc chất; Chương 7 - Ảnh...

   164 p hdu 17/04/2018 261 1

 • Ebook Sức khỏe môi trường - NXB Y học

  Ebook Sức khỏe môi trường - NXB Y học

  Nội dung sách bám sát được các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật và thực tiễn của Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏe môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường. Sách dùng để đào tạo cử nhân...

   250 p hdu 17/04/2018 282 2

 • Giáo trình Tài nguyên đất và môi trường - ThS. Phan Tuấn Triều

  Giáo trình Tài nguyên đất và môi trường - ThS. Phan Tuấn Triều

  Giáo trình Tài nguyên đất và môi trường gồm có 8 chương: Sự hình thành đất, tính chất vật lý của đất, thành phần hóa học và sinh vật của đất, các tính chất của đất, xói mịn đất, quá trình làm chặt đất, laterit, chua hoá, mặn hoá môi trường đất, ô nhiễm môi trường đất, đất và các khí nhà kính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   88 p hdu 17/04/2018 279 1

 • Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu - Bộ GD & ĐT

  Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu - Bộ GD & ĐT

  "Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu" là một cuốn sách nhỏ dành cho bạn để học, tìm hiểu và hành động tích cực cho trái đất. Tài liệu cung cấp những thông tin khoa học một cách đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với tất cả mọi người.

   48 p hdu 17/04/2018 241 1

 • Sổ tay hướng dẫn hướng dẫn thu gom và xử lý rác hộ gia đình

  Sổ tay hướng dẫn hướng dẫn thu gom và xử lý rác hộ gia đình

  Cuốn sổ tay này cung cấp cho người học những kiến thức về thu gom và xử lý rác trong hộ gia đình. Nội dung sổ tay gồm có 3 phần: Phần 1- Rác thải sinh hoạt, phần 2 - Tác hại của xử lý rác thải không hợp vệ sinh, phần 3- Hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác hữu cơ hộ gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hdu 17/04/2018 311 1

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

  Ebook có thể được dùng để làm cơ sở định hướng cho các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   188 p hdu 17/04/2018 250 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số