• Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 1

  Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 1

  Bằng kiến thức nghiên cứu lâu năm và tham khảo kinh nghiệm của một số Điều tra viên cao cấp, các cán bộ nghiên cứu và cán bộ thực tiễn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh đã biên soạn cuốn sách “Sổ tay pháp luật của Điều tra viên”. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 cuốn "Sổ tay pháp luật của Điều tra viên" của tác giả Nguyễn Ngọc Anh sau đây.

   165 p hdu 07/10/2016 777 2

 • Ebook Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội" do TS Nguyễn Minh Đoan biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của pháp luật, pháp luật Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật với nhà nước, pháp luật với kinh tế, pháp luật với chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   199 p hdu 07/10/2016 504 6

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Đất đai Việt Nam - ThS. Võ Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Đất đai Việt Nam - ThS. Võ Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Đất đai Việt Nam của ThS. Võ Thị Mỹ Dung giới thiệu tới các bạn về cơ sở pháp lý của Luật Đất đai Việt Nam; cơ sở lý luận của Luật Đất đai Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

   55 p hdu 18/10/2017 479 2

 • Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 2

  Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn giáo trình, phần 2 sẽ trình bày về các nội dung: Lịch sử Nhà nước và pháp luật tư sản, Nhà nước và pháp luật XHCN. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   253 p hdu 21/03/2017 387 2

 • Ebook So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 1

  Ebook So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 1

  Cuốn sách “So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005” được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ thông tin hữu ích về Luật doanh nghiệp. Cuốn sách gồm có hai phần, cụ thể là: Phần thứ nhất - Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2005; phần thứ hai - So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm...

   197 p hdu 07/10/2016 383 2

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà nước và pháp luật" có cấu trúc gồm 15 chương trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung 8 chương đầu tiên. Mời các bạn tham khảo.

   140 p hdu 07/10/2016 353 2

 • Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 2

  Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 2

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn "Sổ tay pháp luật của Điều tra viên" của tác giả Nguyễn Ngọc Anh sau đây. Các thuật ngữ trong cuốn sách được làm rõ từ khái niệm, căn cứ pháp luật và có ví dụ minh hoạ, tạo cho nội dung cuốn sách có sự sống động, gần gũi với thực tiễn, dễ hiểu. Cuốn sách là một công trình chuyên khảo có thể...

   149 p hdu 07/10/2016 349 3

 • Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" do PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên). Nội dung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta trong các lĩnh vực khác nhau của...

   182 p hdu 07/10/2016 348 4

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành" giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành như: Luật xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP,... Mời các bạn tham khảo.

   109 p hdu 07/10/2016 346 1

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4) trình bày pháp luật về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây.

   117 p hdu 07/10/2016 344 2

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ" được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Anh sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung chính của Luật sở hữu trí tuệ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   247 p hdu 07/10/2016 337 2

 • Ebook Quy định mới về chuyển giao công nghệ - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Quy định mới về chuyển giao công nghệ - NXB Chính trị Quốc gia

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Quy định mới về chuyển giao công nghệ" do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành. Tài liệu nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

   149 p hdu 27/02/2018 314 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số