• Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 7 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 7 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 7: Tranh chấp an sinh xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội" được biên soạn nhằm trình bày khái niệm, các loại tranh chấp an sinh xã hội; phân tích được mục đích và các phương thức giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.

   21 p hdu 26/12/2020 77 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 6 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 6: Trợ giúp xã hội" trình bày khái quát về trợ giúp xã hội; nội dung chế độ trợ giúp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   20 p hdu 26/12/2020 76 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 5 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 5: Ưu đãi xã hội" cung cấp kiến thức về khái niệm, các cách phân loại và nguyên tắc của chế độ ưu đãi xã hội; các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội và các chế độ ưu đãi xã hội.

   18 p hdu 26/12/2020 78 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 4 - TS. Đỗ Thị Dung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 4: Bảo hiểm y tế" để nắm chi tiết khái niệm, ý nghĩa, các nguyên tắc của bảo hiểm y tế; phân tích được các nội dung của chế độ bảo hiểm y tế.

   19 p hdu 26/12/2020 88 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 3 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 3: Bảo hiểm xã hội" trình bày khái niệm, các cách phân loại, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội; 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng trong tình huống cụ thể.

   45 p hdu 26/12/2020 89 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 2 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 2 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội" với mục tiêu giúp các bạn sinh nắm được khái niệm, đặc điểm chung của quan hệ pháp luật an sinh xã hội; phân tích được các quan hệ pháp luật an sinh xã hội.

   27 p hdu 26/12/2020 84 0

 • Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 1 - TS. Đỗ Thị Dung

  Bài giảng Luật An sinh xã hội: Bài 1 - TS. Đỗ Thị Dung

  "Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 1: Những vấn đề chung về luật an sinh xã hội Việt Nam" cung cấp các kiến thức về khái niệm an sinh xã hội; phân tích được các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật An sinh xã hội; các nguyên tắc cơ bản của Luật An sinh xã hội.

   29 p hdu 26/12/2020 73 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực du lịch" khái niệm về trách nhiệm pháp lý và vi phạm pháp luật; vi phạm hành chính và tội phạm hình sự trong kinh doanh du lịch; giới thiệu các quy chế quản lý kinh doanh lữ hành, quy chế quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú, thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch...

   39 p hdu 28/09/2020 93 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước" với những kiến thức khái quát về doanh nghiệp nhà nước; công ty nhà nước; tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con); chuyển đổi công ty nhà nước.

   91 p hdu 28/09/2020 91 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 4: Pháp luật về công ty (Tiếp theo)

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 4: Pháp luật về công ty (Tiếp theo)

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch – Chương 4: Pháp luật về công ty (Tiếp theo) trình bày những kiến thức về khái niệm nguyên tắc và các hình thức hợp tác; địa vị pháp lý của doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài; thành lập và giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

   36 p hdu 28/09/2020 87 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Pháp luật về công ty" thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p hdu 28/09/2020 102 0

 • Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Hợp đồng trong kinh doanh du lịch

  Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Hợp đồng trong kinh doanh du lịch

  "Bài giảng Pháp luật trong kinh doanh du lịch - Chương 4: Hợp đồng trong kinh doanh du lịch" với các nội dung hợp đồng dân sự trong du lịch; hợp đồng kinh tế trong du lịch; hợp tác liên doanh với nước ngoài.

   167 p hdu 28/09/2020 92 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số