• Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 2

  Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 2

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn "Sổ tay pháp luật của Điều tra viên" của tác giả Nguyễn Ngọc Anh sau đây. Các thuật ngữ trong cuốn sách được làm rõ từ khái niệm, căn cứ pháp luật và có ví dụ minh hoạ, tạo cho nội dung cuốn sách có sự sống động, gần gũi với thực tiễn, dễ hiểu. Cuốn sách là một công trình chuyên khảo có thể...

   149 p hdu 07/10/2016 349 3

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4) trình bày pháp luật về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây.

   117 p hdu 07/10/2016 344 2

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu pháp luật về phí và lệ phí (Tập 4): Phần 2

  Ngày 28 tháng 02 năm 2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã ban hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Kể từ đó đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, tổ chức thực hiện các quy định về thu và quản lý phí và lệ phí nhằm đảm bảo đúng...

   117 p hdu 07/10/2016 311 2

 • Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" do PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên). Nội dung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta trong các lĩnh vực khác nhau của...

   182 p hdu 07/10/2016 348 4

 • Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Sách chuyên khảo "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" do PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên) có nội dung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, tài chính - ngân hàng,...

   248 p hdu 07/10/2016 307 3

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà nước và pháp luật" có cấu trúc gồm 15 chương trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung 8 chương đầu tiên. Mời các bạn tham khảo.

   140 p hdu 07/10/2016 353 2

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính quyền địa phương các cấp, pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p hdu 07/10/2016 307 2

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành" giới thiệu tới người đọc các Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, Quyết định số 115/QĐ-TTg, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.

   87 p hdu 07/10/2016 303 1

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành:Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành" giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành như: Luật xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP,... Mời các bạn tham khảo.

   109 p hdu 07/10/2016 346 1

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về báo chí: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về báo chí: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về báo chí" giới thiệu tới người đọc nội dung của Luật Báo chí, các nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Nghị định số 88/2012/NĐ-CP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p hdu 07/10/2016 288 1

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về báo chí: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về báo chí: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, quyết định số 1378/QĐ-TTg, quyết định số 25/2013/QĐ-TTg, quyết định số 472/QĐ-TTg, thông tư số 04/2014/TT-BTTTT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p hdu 07/10/2016 283 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số