• Bài giảng Nhảy xa - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Nhảy xa - ĐH Phạm Văn Đồng

  (NB) Cấu trúc nội dung môn nhảy xa nhằm trang bị cho SV những tri thức cơ bản về lý luận và thực hành kỹ thuật nhảy với mục đích củng cố tăng cường sức khỏe, hình thành ở người tập những kỹ năng vận động cơ bản trong môi trường tự nhiên, qua đó phát triển năng lực rèn luyện thể chất, khả năng tự rèn luyện thân thể, biết lựa chọn...

   42 p hdu 27/05/2020 56 1

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 2 gồm có 2 chương và sau khi học xong người học có thể hiểu về: giáo dục các tố chất thể lực, hình thức buổi tập trong giáo dục thể chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 27/05/2020 54 1

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất 1 gồm có 6 chương và sau khi học xong người học có thể hiểu về: Nhập môn về lý luận và phương pháp GDTC, Mục đích, nhiệm vụ và các nguyên tắc chung của hệ thống GDTC, các phương diện GDTC,...

   64 p hdu 27/05/2020 60 1

 • Bài giảng Bóng đá - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Bóng đá - ĐH Phạm Văn Đồng

  Nội dung bài giảng cung cấp cho sinh viên hệ thống các khái niệm, các kỹ chiến thuật động tác cơ bản, các phương pháp giảng dạy, tập luyện, huấn luyện môn bóng đá, phương pháp tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài.

   43 p hdu 27/05/2020 56 1

 • Bài giảng Lý thuyết giáo dục thể chất: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Lý thuyết giáo dục thể chất: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Lý thuyết giáo dục thể chất: Phần 1 trình bày các nội dung về giáo dục thể chất trong trường học; lợi ích, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao với sức khỏe con người; các phương pháp giáo dục thể chất, các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất, giáo dục các tố chất thể lực, chấn thương trong thể thao và vệ sinh tập...

   35 p hdu 07/10/2016 268 4

 • Bài giảng Lý thuyết giáo dục thể chất: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Lý thuyết giáo dục thể chất: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Lý thuyết giáo dục thể chất: Phần 2 trình bày các nguyên tắc về giáo dục thể chất, giáo dục các tố chất thể lực, chấn thương trong thể thao và vệ sinh tập luyện thể thao, kế hoạch tập luyện thể dục thể thao.

   44 p hdu 07/10/2016 230 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số