Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí trung học phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí

Bài viết trình bày kết quả thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để đánh giá năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí trung học phổ thông của sinh viên ngành sư phạm địa lí.