Thành phần hóa học tinh dầu từ rễ của loài na rừng (Kadsura Longipedunculata Fin. & Gagnep.) ở tỉnh Kon Tum

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học của tinh dầu rễ loài na rừng (Kadsura Longipedunculata Fin. & Gagnep.) phân bố ở tỉnh Kon Tum. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.