Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1: Explore Our World (Bộ sách Cánh Diều)

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1: Explore Our World (Bộ sách Cánh Diều) có nội dung chia thành 7 bài với 4 chủ đề, 1 bài mở đầu và 2 bài ôn tập. Bài mở đầu gồm 9 hoạt động, các bài từ 1 đến 3 gồm 15 hoạt động, bài 4 gồm 16 hoạt động. Bài ôn tập gồm 2 hoạt động được đánh số theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo!