Phân tích đặc điểm tâm lý xã hội của học sinh THPT có hành vi bạo lực học đường - Nguyễn Bá Đạt

Bài viết này dựa trên những kết quả nghiên cứu thu được từ cuộc khảo sát về thực trạng bạo lực học đường ở học sinh trung học phổ thông (THPT) trong năm học 2011 – 2012 ở Nghệ An, ngoại thành Hà Nội và Vĩnh Phúc. Từ những kết quả nghiên cứu định lượng và định tính, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố chủ quan, khách quan và hành vi bạo lực học đường của học sinh THPT. Các yếu tố chủ quan được đề cập đến gồm: cảm xúc, mức độ căng thẳng, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, nhận thức về hành vi bạo lực; các yếu tố khách quan: mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ, sự ứng xử của cha mẹ mỗi khi học sinh mắc lỗi, gamme bạo lực.