Mô hình Web-Gis quản lý cơ sở dữ liệu nhà ở xã hội

Bài viết giới thiệu giải pháp xây dựng trang Web-Gis thông tin về nhà ở xã hội nhằm mục đích quản lý và tra cứu các thông tin của các cấp quản lý và người dân. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.