Lên men Malolactic của Streptococus Mutans và vai trò bảo vệ vi khuẩn khỏi tổn thương oxi hóa

Bài viết trình bày những phát hiện của chúng về vai trò của MLF ở vi khuẩn S.muatans và có thể ở cả những chủng vi khuẩn Streptococcus xoang miệng khác nhau trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxi hóa gây ra bởi các gốc oxi hoạt động (ROS).