Khảo sát xác định bộ thông số làm việc hợp lý để nâng cao độ phẳng của bề mặt đường trong quá trình làm việc của máy san

Nghiên cứu nâng cao độ phẳng của bề mặt đường sau quá trình san là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng được nhu cầu đó ta cần xây dựng được mô hình động lực học của máy san trong quá trình làm việc, thiết lập được hệ phương trình toán học.